trugs - lässpel på svenska och engelska


Trugs är roliga och spännande kortspel för lästräning.
 
Spelen har gjort stor succé i engelskspråkiga länder. Man börjar spela med enkla ord, och svårighetsgraden ökar successivt. Originalspelen, som nu finns i vår webbutik, är gjorda i England. De finns i tre lådor, sammanlagt 15 nivåer.
 
Den svenska versionen av spelen är uppbyggda efter svenska språkets struktur, och ordens svårighetsgrad ökar successivt i den första låda som finns på svenska.

Trugs:
  • stimulerar till mycket läsning
  • är i spelkortsformat
  • omfattar fyra olika spel på fem nivåer
  • går att spela utan förberedelser
Har du ett barn som håller på att lära sig läsa?
Det är stort både för barnet och dig när de första orden ljudas samman. Ett barn som läser ett okänt ord har kommit till insikt om hur språkljuden kan representeras av bokstäver. Det är en kod som ska knäckas. Läsflyt måste övas.
 
Genom att spela trugs tillsammans ger du ditt barn de bästa förutsättningarna för en god lässtart! Trugs är roliga lässpel som följer ditt barns läsutveckling. Trugs kräver inte någon förberedelse och det ges också goda möjligheter till en trevlig gemensam aktivitet mellan dig och ditt barn.
 
Öva läsflytet – skapa lästillfällen - spela trugs tillsammans!
Har du ett barn som kämpar med läsningen?
En del barn börjar tidigt chansa sig fram i texten, andra fastnar i ett omständligt tragglande och några tappar lusten. Många med stora lässvårigheter behöver så småningom också lära sig andra arbetssätt för att få del av texter.
 
Men det är också viktigt att arbeta vidare med den lästekniska grunden. Då kan ni spela trugs! Kortspelen leder till ökad lästeknisk skicklighet (avkodning) på ett genomtänkt och systematiskt sätt.
 
Det är roligt att spela kort tillsammans, och trugsspelen passar alla åldrar. Att spela trugs med sitt barn är ett bra sätt att stärka läsningen samtidigt som man har kul tillsammans.
Om läsning
Läsning sägs bestå av avkodning, förståelse och motivation. Alla delarna behöver finnas med i läsinlärningen. Som förälder kan du stötta alla delarna.
 
AVKODNING är att – helst snabbt och automatiserat – kunna koppla ihop ljud och bokstäver till ord. Spela trugs – det är det här spelen är till för.
 
LÄSFÖRSTÅELSE är att kunna fokusera på innehållet, reflektera och analysera vad man läst. Diskutera innehållet i böcker, läs svårare böcker högt för ditt barn.
 
MOTIVATION hålls uppe när barnet känner sina framsteg. Beröm barnet för försöken, inte bara för resultatet.
Till dig som arbetar i skolan
Alla som lär sig läsa måste någon gång komma till insikt om att språkljud representeras av symboler, bokstäver, knäcka koden. I början är läsningen mödosam och långsam. Läsfärdigheten måste övas, olika länge för olika individer, för att så småningom bli automatiserad. Övningen måste varieras. Trugs är väl lämpat för denna typ av träning. I varje klassrum finns elever i behov av extra stöd.
 
Läsinlärningen kan försvåras av olika funktionsnedsättningar som dyslexi, språkstörning, ADHD mm. Trugs är väl lämpat även för dessa elever. Trugs är roliga kortspel, pedagogiskt utformade, strukturerade för svenska språket – eller, originalspelen, för att lära sig läsa också på engelska.